poniedziałek, 21 listopada 2011

Dimetria

Magiczna nazwa... Wielkie oczy na samo słowo dimetria... Geometria wykreślna...

Dimetria zakłada, że wzdłuż osi Y i Z przyjmujemy rzeczywiste wymiary, a wzdłuż osi X połowę danego wymiaru.

Jak wykreślić osie krok po kroku
1. Rysujemy dowolnej długości linię będącą naszą osią Z. W dowolnym miejscu stawiamy 'kropkę' (punkt bazowy do dalszych obliczeń). Dowolną rozpiętością cyrkla kreślimy takie same odległości- raz w dół i dwa razy w gorę ( odcinki zaznaczone jako 1,2i 3)2. Stawiamy nóżkę cyrkla w naszej 'kropce' i rozpiętością odpowiadającą odcinkom 2 i 3 rysujemy łuk.


3. Stawiamy nóżkę cyrkla w miejscu gdzie kończy się odcinek 1 (całkiem na dole) i odmierzamy odległość odpowiadającą odcinkom 1, 2 i 3. Kreślimy łuk o takiej rozpiętości.


4. W miejscu gdzie połączą sie dwa narysowane przez nas łuki, pojawia się kolejny punkt, który w połączeniu z naszą początkową 'kropką' da nam oś Y. Łączymy go z punktem który określa górną granicę odcinka 3.


5. Pod kątem prostym do powstałej kreski tworzymy linię, która staje się osią X.W następnym artykule zadanko z kreślenia brył w dimetrii.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz